Рекламні кампанії (Програмне забезпечення Tracklam)

Software DOOH Trcklam

This post is also available in: enEnglish (Англійська) plPolski (Польська)

Створення Рекламної Кампанії

Редактор Рекламних Кампаній

Статуси Рекламних Кампаній

       Створені

       Затверджені

       В ефірі

       Відмінені

       Завершені

       Закриті

Автоматичне очищення РК

 

Програвання рекламних відео роликів – одна з основних функцій Tracklam. Програмне забезпечення дозволяє створювати рекламні кампанії двох типів, в залежності до параметру, від якого залежить, коли відтворюватиметься відео файл. 

Користувач задає або час початку програвання, або GPS координату, при отриманні якої розпочнеться відтворення відео.

Рекламні кампанії по GPS координатах (targeting) є зміст створювати лише на рухомих площах, що обладнані GPS трекерами. Детальніше в окремій статті.

Рекламна кампанія по часу

Створити рекламну кампанію: Advertising campaigns-Create Multi Campaign

У формі слід заповнити:

Title – назва рекламної кампанії. 

Звіт для РК формується по її назві, тому рекомендовано при створенні різних РК для одного замовника надавати їм однакову назву. 

Детальніше про звіти для РК в окремій статті.

Minimum/Maximum repeats per hour – мінімальна/максимальна кількість повторів на годину.

Content – вибрати конкретний відео файл із списку наперед завантажених рекламних відео. Список рекламних відео файлів користувача доступний: Content-Content.

Play period From/To – встановити дату початку і закінчення періоду рекламної кампанії.

Advertising platforms/Advertising platform groups – вибрати площі і/або групи без розділеного вибору. 

Tracklam - Create Multi Campaign
Tracklam – Create Multi Campaign

В нижній частині форми з’явиться відповідний запис про кожну обрану площу/групу. Форма може видати повідомлення про переповнення ефіру, якщо попередньо запущені РК вже зайняли весь час, виділений для рекламних відео.

Create – створити рекламну кампанію.

Tracklam автоматично розставить задану кількість програвань на годину протягом встановленого періоду.

Якщо РК успішно створена, площа завантажить конфігураційний файл timer.xml, відео файл цієї РК, та розпочне його відтворювати з заданою періодичністю.

Редактор Рекламних Кампаній

В користувача є можливість вручну розставити програвання протягом години, тобто змінити час виходу кожного повтору рекламного ролика. 

Всі години протягом дня (по замовчуванню в налаштуваннях роботи площі встановлено один період трансляції на весь день) будуть мати аналогічні списки програвань. Тому, налаштувавши програвання РК для однієї години, площа/група отримає налаштування для відтворення рекламних роликів аналогічно протягом цілого дня.

Функціонал доступний для груп без розділеного вибору і для площ, які входять в групи з розділеним вибором: Advertising platforms-List advertising platforms-Actions-Timeline.

У верхній частині форми знаходиться календар, біля кожного з днів місяця відображається % заповнення ефіру рекламою.

Tracklam - Timeline
Tracklam – Timeline

У списку Advertising Campaigns – всі РК, запущені для даної площі/групи. Поряд з назвою РК, відображається також назва відео ролика, його тривалість, дата початку і закінчення трансляції, кількість не розставлених повторів.

Autospread – Авторозстановка повторів РК, використовується якщо не всі повтори розставлені. Tracklam автоматично розподілить задану кількість програвань протягом години.

Repeats count settings – форма відображає всі повтори кожного рекламного ролика протягом години для кожного вибраного дня (або для кожного з періодів трансляції). Кожному програванню відповідає одна прямокутна комірка.

Година розбита похвилинно (0-59) і в користувача є можливість вручну встановити час виходу кожного рекламного відео, перемістивши програвання на потрібну хвилину. Комірка програвання має назву рекламного відео файла, його тривалість і фактичний час початку програвання.

Наприклад, комірка з даними:

Tracklam - Timeline
Tracklam – Timeline

означатиме, що повтор рекламного ролика Medicus, тривалістю 40 секунд, призначений для програвання на 15-й хвилині, вийде в ефір відразу після закінчення програвання попереднього рекламного ролика Військкомат. Даний повтор рекламного ролика Medicus запланований для виходу в ефір фактично о 15:40 кожної години протягом всього дня (періоду трансляції).

Якщо у формі у списку Advertising Campaigns вибрати одну з РК, – дні в календарі змінять колір, і біля кожного дня відображатиметься кількість запланованих і розставлених повторів на годину, але тільки для однієї вибраної РК. 

Повтори інших РК, відображатимуться сірим кольором, але повтори вибраної РК залишаться виділеними. Так у користувача з’являється можливість візуально проаналізувати рівномірність програвань по даній РК протягом години.

Рекомендовано розставляти повтори таким чином, щоб рекламні відео виходили один за одним, формуючи рекламні блоки рівномірно протягом всього ефіру. Крім того в Tracklam можна призначити програвання окремого відео ролика на початку і в кінці кожного рекламного блку: Advertising platforms-List advertising platforms-Actions-Update-Content playing rules.

Внісши зміни в ефір для кожної години ефіру одного дня, в користувача є можливість застосувати дані зміни і для інших днів. Для цього у верхній частині форми вибираємо дату до якої слід продовжити зміни. 

Prolong To – автоматично застосує розташування повторів РК до вказаної дати, аналогічно вибраному дню.

Save – зберігає внесені змін

Статуси Рекламних Кампаній

РК відображаються у різних списках, відповідно до зміни їх статусу Advertising Campaigns.

Tracklam - Advertising campaign
Tracklam – Advertising campaign

Created campaigns 

Створені РК, але які не мають розставлених програвань в ефірі. Для цих РК можна змінювати налаштування (назву, кількість повторів, період програвань, рекламне відео). Якщо створюється Multi Campaign по часу, Tracklam розставляє всі можливі повтори автоматично і РК відразу отримує статус On air, або Approved

Approved campaigns 

Затверджені РК, але час початку її періоду програвань ще не настав.

On air 

Всі РК які в даний час відтворюються в ефірі рекламних площ. Затверджені РК автоматично переходять в статус On air, якщо приходить дата початку періоду програвань.

Disabled campaigns 

Відмінені користувачем РК, які втратили свою актуальність до завершення її періоду трансляції. Дані по цих РК доступні для перегляду і формування звітів.

Finished campaigns

Завершені РК, для яких закінчився період трансляції. РК On air автоматично переходять в цей статус, коли минає дата закінчення її періоду програвань.

Closed campaigns

Закриті РК (переводяться користувачем). Дані по програваннях не доступні для перегляду та формування звітів.

Рекламні відео не можуть бути видалені доти, поки всі РК для цих відео не перейдуть в статус Close.

Автоматичне очищення

Користувач може додатково налаштувати автоматичне закривання РК і видалення рекламних відео: Additionally Autoclean schedule.

Close campaign application – кількість днів, після яких РК (зі статусів Disabled та Finished) автоматично перейде в статус  Close.

Remove mediafile – кількість днів, після яких рекламні відео автоматично видяляться системою.