Przyznaczyć budżet na reklamę – podstawowe podejścia

Rozpoczęcie kampanii reklamowej jest dość złożonym procesem, trzeba dużo planować i podejmować wiele decyzji, dopóki wszystko zacznie działać. Jedną z podstawowych decyzji, którą muszą Państwo podjąć przed rozpoczęciem kampanii jest przydzielić budżet reklamowy, a następnie – bezpośrednia alokacja środków pomiędzy różnymi kanałami reklamy. Ten artykuł jest pierwszy w serii poświęconej tej kwestii. Poszukamy odpowiedzi na pytanie: „Jak zdecydować ile wydać na reklamę?”. A więc, zacznijmy!

Przyznaczyć budżet na reklamę

Istnieje wiele sposobów określania, ile firmy są gotawe wydać na kampanię reklamową. Zwykle ten budżet stanowi część kosztów marketingowych i jest logiczne, że powinien być zgodny z celami firmy w zakresie marketingu i dochodów. Dlatego przydział środków reklamowych pozostających do dyspozycji po objęciu pozostałych kosztów, uważa się za nieskuteczny.

Najbardziej rozpowszechnionymi podejściami do alokacji kosztów na reklamę są następne:

1. Na podstawie zysków z przyszłej sprzedaży

W kilku słowach podejście to polega na tym, że firma decyduje o procenсie oczekiwanego zwrotu z sprzedaży, który będzie wydawać na promowanie. Na przykład, jeśli masz zamiar dostać 100.000 zł zysku za rok, a firma jest gotowa przeznaczyć 7% tej kwoty na kampanię reklamową, jej budżet będzie stanowić 7000 zł.

Ta metoda jest bardzo rozpowszechniona dzięki jej zaletom:

  • jest łatwa w zastosowaniu
  • nieskomplikowana w kalkulacji
  • pomaga lepiej śledzić związek między kosztem promocji, ceną produktu oraz zyskiem na jednostkę produkcji.
  • określa wyraźne granice kosztów reklamy
  • nadaje się do wszystkich rodzajów działalności

Wady tego podejścia są takie:

niemożliwe jest zastosować tą metodę do nowych produktów, zwłaszcza tych, które nie mają analogów na rynku.

Spadek sprzedaży prowadzi do zmniejszenia budżetu reklamowego, chociaż w tym przypadku właśnie zwiększenie kosztów reklamy może stać się wygraną dla firmy.

2. Na podstawie części od ceny produktu

To podejście jest podobne do poprzedniego, i faktycznie polega na tym, że dowolna część ceny produktu zostanie przeznaczona na reklamę. Tak więc, jeśli firma planuje wydać  5 zł na promowanie produktu, sprzedawany w cenie 100 zł, więc żeby sprzedać 1000 sztuk produktu konieczne jest przeznaczenie 5000 zł na reklamę.

Państwo zapytają: „I jaką część ceny należy przyznać?”. Nie ma jednej odpowiedzi – liczba ta zależy od warunków panujących w przemyśle, kraju i branży, itd. Aby orientować się w swojej branży, warto obserwować swoich konkurentów i ich kampanie.

Jako wskazówka

Online serwis Tracklam został stworzony, aby umożliwić umieszczenie reklamy w trybie offline (lub powierzać to specjalistom) za kilka kliknięć i dokładnie śledzić wszystkie koszty i statystyki do każdej z reklam. Informacje te pozwalają na dokonywanie świadomych zmian w kampanii, aby jak najskuteczniej wydawać pieniądze. Mogą Państwo zarejestrować i wypróbować go prosto zaraz!